Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje Euroatom

Euroatom

Badania w dziedzinie energii w ramach Euratom prowadzone są na mocy traktatu o tej samej nazwie, który w 1957 r. ustanowiono Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom). Euratom ma na celu rozwiązanie najważniejszych problemów i wyzwań w dziedzinie badań jądrowych i przyczynić się do dalszej konsolidacji europejskiej przestrzeni badawczej w sektorze energii jądrowej. Decyzją Rady całościowy budżet Euratom na lata 2007-2011, określono na poziomie 2 751 mln euro.

W Euratom istnieją dwa powiązane programy szczegółowe, z których jeden dotyczy działań pośrednich, w którym wyróżnia się dwa priorytety:

  • badania energii syntezy termojądrowej;
  • rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem.

Drugi program szczegółowy to działania bezpośrednie w obszarze energii jądrowej podejmowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC). Kwotę 1 947 mln euro zarezerwowano na badania nad energią syntezy jądrowej oraz 287 mln euro na prace nad badaniami nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kwotę 517 mln euro zarezerwowane dla działań jądrowych JRC.

Ostatnio modyfikowane: 15.07.2012