Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje JRC - Wspólnotowe Centrum Badawcze

JRC

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

(JRC - Joint Research Centre)

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Poza Centralą w skład Wspólnotowego Centrum Badawczego wchodzi siedem Instytutów Badawczych z pięciu Państw Członkowskich: Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii oraz Hiszpanii. Głównym zadaniem Dyrekcji Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla zrównoważonej polityki Unii Europejskiej. Ponadto Dyrekcja Generalna JRC działa jako centrum informacji w zakresie nauki i techniki dla Unii Europejskiej.

Działania główne i horyzontalne JRC w 7PR:

 • Działania główne JRC:

Żywność, Produkty Chemiczne, Zdrowie, Środowisko, Zrównoważony Rozwój, Bezpieczeństwo.

 • Działania horyzontalne JRC:

Materiały Odniesienia i Pomiarów, Bezpieczeństwo Publiczne Przeciwdziałanie Oszustwom Finansowym, Analizy Techno-ekonomiczne.

Roczny budżet przydzielony dla JRC wynosi 330 mln euro – kwota przeznaczona jest na bezpośrednie wsparcie Instytucji Unii Europejskiej z 7. Programu Ramowego (7PR). Dodatkowe dofinansowanie około 15% JRC pozyskuje z udziału w konkurencyjnych działaniach.

Instytuty Badawcze JRC – które oferują pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia:

 1. IRMM - Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów; Geel, Belgia. http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/homepage.htm
 2. ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych; Karlsruhe, Niemcy http://itu.jrc.ec.europa.eu/
 3. IPTS – Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych; Sewilla, Hiszpania. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
 4. IE – Instytut Energii; Patten, Holandia.http://ie.jrc.ec.europa.eu/
 5. IES – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju; Ispra, Włochy http://ies.jrc.ec.europa.eu/
 6. IHCP – Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumetna; Ispra, Włochy.
  http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
 7. IPSC – Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli; Ispra, Włochy. http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/

Konkursy ogłaszane przez JRC można znaleźć na stronach poszczególnych Instytutów Badawczych JRC. Nie jest wymagane przygotowanie wniosku projektowego, należy przesłać dokumenty aplikacyjne zgodnie z wytycznymi danego konkursu.


Współpraca z JRC

Wspólnotowe Centrum Badawcze daje możliwość zarówno współpracy indywidualnej (m.in. skierowanej do młodych naukowców, studentów, przedstawicieli organizacji badawczych, przedstawicieli laboratoriów krajowych), jak również współpracy instytucjonalnej (m.in. laboratoria krajowe, organizacje badawcze, instytuty naukowe, organizacje z sektora przemysłowego).

 • Współpraca instytucjonalna z JRC

Współpraca instytucjonalna z JRC, możliwa jest poprzez współpracę organizacji badawczych z krajów członkowskich i kandydujących, realizowaną poprzez udział JRC we wspólnych projektach w ramach 7PR (JRC uczestniczy jako partner) oraz wspólne sieci badawcze z organizacjami badawczymi z innych krajów w obszarach priorytetowych dla JRC.

 • Współpraca indywidualna z JRC

Współpraca indywidualna z JRC, daje szansę podjęcia pracy młodym i doświadczonym naukowcom oraz ekspertom z krajów członkowskich oraz kandydujących, jako:

 1. Personel niestatutowy (non-statutory staff):

Stypendia (kat.20 stypendium doktoranckie 12-36 miesięcy; kat.30 stypendium dla naukowców ze stopniem doktora lub magistra z minimum 5-letnim doświadczeniem 12-36 miesięcy; kat.40 stypendium dla naukowców ze stopniem doktora z 10-letnim doświadczeniem (bez stopnia doktora z 16-letnim doświadczeniem) 3-24 miesięcy;

 1. Delegowani krajowi eksperci - krótki pobyt w JRC.

Praktyki (minimum 3 miesiące, maksimum 12 miesięcy) przygotowanie pracy magisterskiej, praktyka dla absolwentów uczelni wyższych, praktyka dla studentów (program tematyczny studiów zakłada elementy współpracy z przemysłem);

 1. Personel statutowy (Statutory staff) urzędnicy, pracownicy tymczasowi i kontraktowi.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 15.07.2012