Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Nowości

Nowości

INFORMACJE OGÓLNE:

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 23 lutego 2014 r.
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 23 lutego 2014 r. złożono 290,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 592,4 mld zł.W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 95 372 umowy o dofinansowanie na kwotę 391,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 270,1 mld zł, co stanowi 95,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 261,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 185 mld zł.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/postepy_nss_23022014_24022014.aspx


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które będą trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://strategia2020.pomorskie.eu/pl


Zmiana zasad oceny wniosków w programie Horyzont 2020
W programie Horyzont 2020 zmianie uległ proces oceny wniosków w stosunku do 7 Programu Ramowego. Obecnie wnioski nie podlegają negocjacjom po zakończonej ocenie. Złożone wnioski są traktowane jako kompletne i gotowe do realizacji.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/INFO_NCPs-nonego_final.pdf


Horyzont 2020 - Szwajcaria nie jest krajem stowarzyszonym
Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie udziału szwajcarskich instytucji i naukowców w programie badawczym Horyzont 2020.
Szwajcaria ma status kraju niestowarzyszonego z Horyzontem 2020. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie traktowana jak kraj trzeci i nie będzie mogła korzystać z finansowania KE.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdfOTWARTE KONKURSY:

Rusza konkurs „Dla Kobiet i Nauki”

2 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. W konkursie „Dla Kobiet i Nauki” realizowanym we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. MNiSW jest w tym roku po raz pierwszy oficjalnym partnerem konkursu. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 27.000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 32.000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku – 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2014 r.
Szczegółowe informacje na stronach:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rusza-konkurs-dla-kobiet-i-nauki.html
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/ POSZUKIWANI PARTNERZY DO PROJEKTÓW:

Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów do współpracy

Nazwa projektu: Kofa - projekt wstępnie zatwierdzony do dofinansowania z EFS
Miejsce i właściciel projektu: Gmina Piteå, Szwecja Północna
Okres realizacji: 03.01.2014 - 30.06.2014
Grupa docelowa: 1. Migranci; 2. Osoby niepełnosprawne
Cel projektu: wizyta studyjna w regionie Morza Bałtyckiego. Nawiązanie kontaktów z organizacją współpracującą z podobnymi grupami docelowymi.
Idea projektu: Dwudniowa wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń i, na co w projekcie kładzie się nacisk, zbudowanie podstawy do przyszłej współpracy. Wizyta planowana jest w okresie marzec - maj 2014 roku.
Krótkie streszczenie projektu KOFA:
Region Szwecji Północnej podlega obecnie wielu wyzwaniom demograficznym. Konieczne jest stworzenie nowych metod na rynku pracy. Szczególnie wśród ludzi ze środowisk migracyjnych i osób niepełnosprawnych obserwuje się najwyższy wskaźnik bezrobocia. W projekcie planowana jest analiza przyczyny tego stanu rzeczy, w tym przeprowadzenie mapowania grup docelowych, analizę systemu edukacji, jak i samych pracodawców. W tym celu zostaną wykorzystane różne dane pierwotne, rejestry, przeprowadzone ankiety i wywiady. Najważniejszym aktorem w projekcie są pracodawcy, zarówno prywatni jak i publiczni a dzięki nim uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób mogą oni zwiększyć liczbę pracowników w tych grupach docelowych?
Szczegółowe informacje na stronie:
http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20140220_kofa


Poszukiwany partner do projektu w Programie Horyzont 2020
Partner z Hiszpanii: Polibienestar Research Institute – University of Valencia zainteresowany partnerstwem w projektach H2020 w obszarze „Health, demographic change and wellbeing”
Szczegółowe informacje na stronie:
http://kpk.gov.pl/?p=13595KONFERENCJE I SZKOLENIA:

2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zapraszają do udziału w spotkaniu 2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania, które odbędzie się 27 marca 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/2014-2020-perspektywa-finansowa-ue-dla-przedsiebiorczosci-i-innowacji-gdansk-27-03-2014-r-, ps, 139.html


Szkolenie „Oferta stypendialna dla doktorantów i pracowników naukowych – Program Fullbright, oferty Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz Portal EURAXESS” – 14.03.2014 r., Olsztyn
Spotkanie ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości otrzymania stypendium zagranicznego i wyjazdu do USA (Program Fullbright), Niemiec (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), czy innych krajów (Portal EURAXESS).
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia&k=120


Szkolenie „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” – 19.03.2014 r., Poznań
Będą to interaktywne warsztaty, podczas których omówiona zostanie teoria poparta licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Spotkanie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozwój wydziałów i instytutów oraz innych instytucji naukowych.
Zagadnienia:
- Definicja strategii;
- Ocena potencjału badawczego jednostki - analiza SWOT;
- Wdrażanie strategii;
- Opracowywanie planu działań;
- Źródła finansowania badań.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php


*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, poszczególnych ministerstw, KOWI oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje pozyskiwane w ramach Sieci KPK oraz od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim.

Ostatnio modyfikowane: 14.03.2014