Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Szkolenia

Szkolenia

 

 Wykaz szkoleń

- 2013 rok: 

 • Pierwsze konkursy w programie ramowym UE HORYZONT 2020 - nowe możliwości finansowania badań
 • Horyzont 2020 – nowy Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020
 • Jak skutecznie rozliczać projekty badawcze w 7. Programie Ramowym – spotkanie z doświadczonym audytorem
 • Projekty dla indywidualnych naukowców w nowym programie ramowym UE HORYZONT 2020

 • Przygotowanie wniosku na indywidualne projekty badawcze w ramach Akcji Marie Curie w 7. PR UE Ostatni konkurs! EURAXESS – europejski portal dla naukowców

- 2012 rok:

 • Oferta 7. PR UE oraz programu HORIZON 2020 - możliwości udziału dla uczelni
 • IDEAS w 7. PR Unii Europejskiej - przygotowanie wniosku na realizację badań „frontier research”
 • Indywidualne stypendia wyjazdowe w 7. Programie Ramowym UE – wskazówki jak przygotować wniosek. EURAXESS – europejski portal dla naukowców
 • Serwis Cordis, Partners Service, Portal EURAXESS - podstawowe źródła informacji o 7. PR UE

- 2011 rok:

 • Rozliczanie projektów w 7. Programie Ramowym - dobre praktyki - najczęściej popełniane błędy – spotkanie z audytorem
 • Bądź na bieżąco z możliwościami udziału w 7. Programie Ramowym!
 • Nauki humanistyczne w programach europejskich
 • Możliwości rozwoju kariery naukowej dla doktoranta i doświadczonego naukowca - Od PEOPLE do IDEAS. Oferty pracy dla naukowców na portalu EURAXESS
 • Przygotowanie wniosku na finansowanie rozwoju centrów badawczych w ramach konkursu Research Potential – REGPOT w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej
 • Miliony na pomysły dla najlepszych naukowców w naukach społecznych i humanistycznych - program IDEAS w 7. PR UE

- 2010 rok:

 • Ochrona własności intelektualnej w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej
 • Finansowanie projektów badawczych w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej – spotkanie z audytorem 
 • Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej
 • Dzień europejskiego naukowca - możliwości rozwoju kariery naukowej w 7. Programie Ramowym UE

- 2009 rok:

 • Aktualne możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne oraz nauka w społeczeństwie w 7. PR UE
 • Oferta stypendialna JRC, inicjatywa Euraxess i inne źródła finansowania badań w 7. PR
 • Możliwości rozwoju kariery naukowej doktorantów w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej

- 2008 rok:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą na rozwój uczelni
 • Finasowanie projektów w 7. PR
 • Ewaluacja udziału polskich zespołów badawczych w 6 Programie Ramowym – ocena efektywności
 • Jak przygotować wniosek na indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy w 7. Programie Ramowym – od pomysłu do kontraktu z Komisją Europejską
 • Noc Naukowców


Szkolenia dotyczące 7. Programu Ramowego finansowane są ze środków Uczelnianego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE

Ostatnio modyfikowane: 14.03.2014