Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE

Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE

Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE przy Uniwersytecie Gdańskim funkcjonował w ramach sieci regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, które współpracowały z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK) mieszczącym się w Warszawie przy IPPT PAN.

Punkty działały w regionach, Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE przy Uniwersytecie Gdańskim należał do Regionu Północnego, na którego czele stał Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej. 
 
W roku 2007 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działowi Programów Europejskich UG (obecnie Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi UG) powierzono funkcję Uczelnianego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE na lata 2007-2013 oraz dofinansowanie, dzięki któremu możliwe było aktywne wspieranie starań naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego w zdobywaniu funduszy unijnych na badania i rozwój.
Ostatnio modyfikowane: 13.02.2014