Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Zarządzenia Rektora dot. programów europejskich

Zarządzenia Rektora dot. programów europejskich

Zarządzenie nr 12/R/13

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie monitoringu projektów międzynarodowych

w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

Zarządzenie nr 11/R/13

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

Zarządzenie nr 43/R/12

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

Zarządzenie nr 28/R/12

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 66/R/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

 

Zarządzenie nr 19/R/11

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2011 roku

w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód

 

 

Zarządzenie nr 38/R/10

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 maja 2010

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

(Rozdział IV. Przyjmowanie dokumentacji związanej z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskej i innych państw oraz organizacji międzynarodowych)

 

 

Zarządzenie nr 66/R/07

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2007

w sprawie różnic kursowych walut występujących w projektach finansowanych ze środków zagranicznych

 

 

Ostatnio modyfikowane: 22.02.2013